Om Oss

Vi är en grupp kreativa kvinnor som anser att utbudet av aktiviteter för stadsdelens invånare är något begränsat, inte minst för daglediga och människor i åldrarna 65 och uppåt. Vi fick nys om ett intressant projekt i en angränsande del av staden och kläckte en idé om att göra något liknande här i Torslanda. Alltså bygga upp en mötesplats där alla är välkomna och där kultur och hälsa står i fokus.
Målsättningen är Kultur och Hälsa mitt i Torslanda.
”Ett ställe fyllt med liv och lust, med tonvikt på musik, skapande och hälsofrämjande
verksamhet, där det finns utrymme för alla och en var.

Vi är Ingela Johansson, fritidspedagog och massageterapeut
Anna Jacobsson Fritidsledare och kursledare
Till vår hjälp har vi också
Ulrika Hansson, yogalärare
Jessica Ek, fritidspedagog

Kurser, utbud, föreläsningar, artistuppträdande mm sker i olika lokaler i Torslanda i samarbete med kulturhuset Vingen.

Hör av dig till oss

Kontakt

Ring Oss

0733-82 08 11